Regulamin


 1. Doba hotelowa trwa od godz 16:00 do godz 10:00 dnia następnego
 2. Warunkiem rezerwacji jest:
  1. wpłata BEZZWROTNEGO ZADATKU w wysokości 30% ogólnej kwoty za pobyt,  w terminie określonym w Wysłanym do Państwa @ z podanym nr konta.
  2. tytuł wpłaty:ZADATEK, pokój nr … . termin pobytu ……..
  3. Wpłaty z tytułem innym niż podany w @ , oraz wpłaty dokonane po wymaganym terminie – będą zwracane na konto nadawcy!
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją zasad i warunków pobytu
 4. Pozostała kwota jest płatna w dniu przyjazdu , w chwili meldowania.
 5. Dzieci powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców/opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działań.
 6. W pokojach/domkach/apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki)                                                                                                       1.Deska do prasowania i żelazko znajdują się w budynku murowanym w części ogólnodostępnej.
 7. . Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób
 8. Wszelkie uwagi  i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w  pokojach , a także wszelkie awarie należy zgłaszać właścicielowi obiektu , lub obsłudze –  niezwłocznie w momencie ich stwierdzenia.
 9.  W pokojach/ domkach/ apartamentach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych,a także zakaz używania otwartego ognia poza miejscem do tego wyznaczonym.
 10. Kwatery u Rybaka, akceptują zwierzęta – i jako takie dopuszczają pobyt na podwórku zwierząt bezpańskich (kotów , które zamieszkują w Kuźnicy) jednakże NIE ZEZWALA się na ich dokarmianie.
  1. za pobyt psa / kota / i innych pobierana jest jednorazowa opłata za pobyt
  2. pies / kot nie mogą być wyprowadzane bez smyczy , nie mogą wolno biegać po obiekcie.
  3. za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel psa / kota, który jest zobowiązany pokryć powstałe szkody/ straty.
 11.  Kwatery u rybaka nie wysyłają przedmiotów pozostawionych przez gościa  w obiekcie, mozna je odebrać osobiście, lub przez osobę upoważnioną w ciągu 30 dni.

Napisz do nas