Regulamin


 • W trakcie trwania pandemii Covid19 w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia na terenie obiektu ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W OBIEKCIE.
 • Doba hotelowa trwa od godz 16:00 do godz 10:00 dnia następnego.
 • Warunkiem rezerwacji jest:
  1. wpłata BEZZWROTNEGO ZADATKU w wysokości 30% ogólnej kwoty za pobyt,  w terminie określonym w Wysłanym do Państwa @ z podanym nr konta.
  2. tytuł wpłaty: ZADATEK, pokój nr … . termin pobytu … .
  3. Wpłaty z tytułem innym niż podany w @, oraz wpłaty dokonane po wymaganym terminie – będą zwracane na konto nadawcy!
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją zasad i warunków pobytu.
 • Pozostała kwota jest płatna w dniu przyjazdu, w chwili meldowania.
 • Dzieci powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców/opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działań.

W pokojach/domkach/apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).

 • Deska do prasowania i żelazko znajdują się w budynku murowanym w części ogólnodostępnej.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Wszelkie uwagi  i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w  pokojach, a także wszelkie awarie należy zgłaszać właścicielowi obiektu, lub obsłudze –  niezwłocznie w momencie ich stwierdzenia.
 •  W pokojach/ domkach/ apartamentach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia poza miejscem do tego wyznaczonym (grill).
 • Kwatery u Rybaka, akceptują zwierzęta – i jako takie dopuszczają pobyt na podwórku zwierząt bezpańskich (kotów, które zamieszkują w Kuźnicy) jednakże NIE ZEZWALA się na ich dokarmianie.
  1. za pobyt psa / kota / i innych pobierana jest jednorazowa opłata za pobyt,
  2. pies / kot nie mogą być wyprowadzane bez smyczy, nie mogą wolno biegać po obiekcie,
  3. za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel psa / kota, który jest zobowiązany pokryć powstałe szkody/ straty.
 •  Kwatery u Rybaka nie wysyłają przedmiotów pozostawionych przez gościa  w obiekcie, można je odebrać osobiście, lub przez osobę upoważnioną w ciągu 30 dni.
 • ZA NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GOŚĆ ZOSTANIE POPROSZONY O OPUSZCZENIE OBIEKTU, bez możliwości zwrotu opłaconego pobytu.

Napisz do nas